Kursy unijne z języka angielskiego i niemieckiego w Myszkowie!
Wsparciem w ramach projektu może być objęta osoba pracująca (także umowa zlecenie, o dzieło, agencyjna) w wieku 25 lat lub więcej z województwa śląskiego, która należy do jednej z poniższych grup:
– kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka)
– osoby po 50 roku życia
– osoby o niskich kwalifikacjach (w tym wykształcenie średnie)
– osoby mieszkające na terenach wiejskich
– osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
Na szkolenie przypada 240h zajęć lekcyjnych, tj. 120h dla jednego poziomu znajomości języka i 120h dla drugiego poziomu znajomości języka. Uczestnicy otrzymają dwa certyfikaty. Każdy z uczestników otrzyma podręczniki gratis.
Kurs przeprowadzamy na różnych poziomach zaawansowania, w tym od podstaw.
Miejsce odbywania się zajęć to „SUCCESS”- Centrum Nauczania Języków Obcych Justyna Bekus, 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 7 a także w Państwa miejscu pracy- na terenie Myszkowa i okolic.
Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest wniesienie przez każdego uczestnika szkolenia wkładu własnego w wysokości 486,00 zł brutto (jednorazowa wpłata)- tylko 2,00 zł za lekcję.
Więcej informacji udzielamy pod nr telefonów: 696-766-226 lub 668-467-295, a także pod adresem: „SUCCESS”- Centrum Nauczania Języków Obcych Justyna Bekus, 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 7/100.