praca myszkówPUP w Myszkowie rozpoczął realizację Programów finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy kierowanych dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia jak również długotrwale bezrobotnych. Urząd zaprasza zainteresowanych pracodawców, jak również osoby bezrobotne objęte II profilem pomocy, zaliczające się do jednej z powyższych grup do udziału w Programie.

W ramach niniejszego Programu będą realizowane następujące formy aktywizacji zawodowej:

  • prace interwencyjne,
  • staże,
  • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wnioski o organizację w/w form są do pobrania ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie – POBIERZ

zródło: www.pupmyszkow.pl