Uwzględniając postanowienie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)

Starostwo Powiatowe w Myszkowie informuje, że w dniach 6 – 8 czerwca 2017 roku przeprowadzone zostanie krajowe ćwiczenie pod kryptonimem RENEGADE-SAREX 17/I organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W ramach ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego mogą zostać uruchomione na terenie powiatu myszkowskiego syreny alarmowe. W przypadku uruchomienia syren alarmowych nadane zostaną następujące sygnały alarmowe:

  • ogłoszenie alarmu – dźwięk modulowany trwający 3 minuty,
  • odwołanie alarmu – dźwięk ciągły trwający 3 minuty.