6 czerwca 2017 r. o godz. 17:00 odbędą się konsultacje społeczne prowadzone przez pracowników Urzędu Miasta Myszkowa, mające na celu przedstawienie założeń projektowych dla budowy drogi w ul. Słonecznej w Myszkowie w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja dróg o nawierzchniach gruntowych na terenie miasta Myszkowa”.

Natomiast o godz. 18:30 odbędą się konsultacje społeczne przedstawiające założenia projektowe dla budowy drogi w ul. Dobrej. Oba spotkania odbędą się w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Jaworznickiej 32.