Informacja

Wstęp

Strona pod adresem myszkow.info ma przede wszystkim charakter informacyjny oraz eksperymentalny. Wpisy publikowane na stronie pod adresem: myszkow.info pochodzą z publicznych źródeł internetowych z regionu Myszkowskiego w niezmienionej formie z podanym adresem docelowym. Wpisy pobierane są automatycznie ze stron o charakterze publicznym, strona pod adresem: myszkow.info jest agregatem wszystkich wiadomości począwszy od dnia publikacji strony pod adresem: myszkow.info bez opinii lub komentarza Wydawcy myszkow.info.

Komentarze

Wydawca myszkow.info dopuszcza komentowanie opublikowanych wpisów z zachowaniem pełnej kultury oraz zasad przyjętej przyzwoitości. Komentarze podlegają automatycznej oraz ręcznej moderacji.

Reklama

  • Wydawca myszkow.info dopuszcza reklamy o charakterze komercyjnym w dowolnej formie, w dowolnym miejscu na stronie według indywidualnej wyceny.
  • Wydawca myszkow.info dopuszcza reklamy o charakterze publicznym, społecznym oraz charytatywnym w wyznaczonych miejscach na stronie bez pobierania opłaty z przygotowanych materiałów.

Współpraca

Wydawca myszkow.info zaprasza do współpracy Redaktorów, Blogerów, Właścicieli stron w mediach społecznościowych.