Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad XLVI sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 3 lutego br. o godz. 10:00 za pośrednictwem platformy esesja.tv. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Transmisja z obrad XLVI sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.


2. Ustalenie porządku obrad.


3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 28.12.2021r. i  18-19.01.2022r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.


4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.


5. Podjęcie uchwał w sprawie:

6. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.


7. Wnioski i oświadczenia radnych.


8. Zamknięcie obrad sesji.