Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON można składać w formie elektronicznej poprzez internetowy System Obsługi Wsparcia – SOW.

Link do rejestracji:


https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/rejestracja?fbclid=IwAR3SBza1Vza2i0G2AomI4iwGZT86iyRQm4qkC3bs3HtxMWIFbyc5pRecoUg

Warunkiem złożenia wniosku w systemie SOW jest posiadanie przez Wnioskodawcę podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. W przypadku ich braku wniosek może złożyć w imieniu Wnioskodawcy pełnomocnik – posiadający profil zaufany bądź podpis elektroniczny.

Wnioski on-line w systemie SOW pełnomocnik może złożyć na podstawie udzielonego w wersji papierowej pełnomocnictwa.


https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/res/pliki/wzor-pelnomocnictwa-SOW.docx


https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/res/pliki/wzor-pelnomocnictwa-SOW.pdf

Zachęcamy do korzystania z tej formy składania wniosków o dofinansowanie.