Ze względu na wzrost fali zachorowań na COVID-19, od 1 do 27 lutego w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej, rodzicom i opiekunom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

– Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres sprawowania opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną w związku z wprowadzeniem do 27 lutego 2022 r. nauki zdalnej w szkołach podstawowych (klasy V-VIII) i ponadpodstawowych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze, ale również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

Opieka nad dziećmi do lat 8


Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

Kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje


Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeśli drugi rodzic może zapewnić opiekę dziecku lub osobie niepełnosprawnej, bo np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego.

Niezbędne dokumenty


Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy trzeba złożyć oświadczenie  o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkole (formularz ZDO). Pracownicy, zleceniobiorcy składają oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą albo osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność składają oświadczenie w ZUS. Mogą wykorzystać wniosek ZAS-58. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Informacja prasowa ZUS